Hazelnut Delight, 62 g,

mimoza-62g

HAZELNUT DELIGHT, 62G, BOX

Hazelnut with nougat and dark chocolate.


Also check