Praca

Obecnie poszukujemy osób na stanowiska:

 

Pracownik produkcyjnyOperator maszyn i urządzeńElektromechanik

Pracownik produkcyjny
z uprawnieniami do obsługi wózków widłowych

 

Opis stanowiska:

 • praca przy produkcji wyrobów czekoladowych i cukierniczych
 • obsługa wózków widłowych na linii magazyn-produkcja i produkcja-magazyn
 • przygotowanie zasobów materiałowych do produkcji
 • praca w systemie trzyzmianowym

 

Wymagania:

 • posiadanie uprawnień do obsługi wózków widłowych wysokiego składowania powyżej 3 m – warunek konieczny
 • posiadanie badań sanitarno-epidemiologicznych (książeczka sanepid) – warunek konieczny

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w rozwijającej się firmie
 • umowa o pracę
 • opiekę medyczną
 • świadczenia socjalne.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: praca@carletti.pl  podając w tytule nazwę stanowiska.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oświadczam iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Carletti Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

Jednocześnie, informujemy że:
1. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody), dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub przeniesienia danych.
2. Administratorem danych osobowych jest Carletti Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (05-800), ul. Gordziałkowskiego 12. Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000143987. Administrator danych osobowych przetwarza je zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych w trakcie rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22(1) §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne dla celów rekrutacji, a po tym czasie mogą być przetwarzane wyłącznie za odrębną zgodą. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
5. Dane kandydatów do pracy przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji odnośnie osób zakwalifikowanych na listę rezerwową, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłej rekrutacji, a następnie niezwłocznie usunięte.

 

 

Operator maszyn i urządzeń

 

Opis stanowiska:

 • obsługa maszyn i urządzeń przy produkcji i pakowaniu wyrobów czekoladowych i cukierniczych
 • obsługa wózków widłowych na linii produkcja - magazyn, produkcja - chłodnia
 • praca w systemie trzyzmianowym

 

Wymagania:

 • kurs obsługi wózków widłowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • odpowiedzialność i zdolność samoorganizacji pracy
 • posiadanie książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w rozwijającej się firmie
 • umowa o pracę
 • opiekę medyczną
 • świadczenia socjalne.

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: praca@carletti.pl , podając w tytule nazwę stanowiska.

 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oświadczam iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Carletti Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

Jednocześnie, informujemy że:
1. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody), dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub przeniesienia danych.
2. Administratorem danych osobowych jest Carletti Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (05-800), ul. Gordziałkowskiego 12. Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000143987. Administrator danych osobowych przetwarza je zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych w trakcie rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22(1) §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne dla celów rekrutacji, a po tym czasie mogą być przetwarzane wyłącznie za odrębną zgodą. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
5. Dane kandydatów do pracy przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji odnośnie osób zakwalifikowanych na listę rezerwową, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłej rekrutacji, a następnie niezwłocznie usunięte.

 

 

 Elektromechanik

Opis stanowiska:

 • montaż, konserwacja i naprawa urządzeń technicznych, elektrycznych i maszyn produkcyjnych
 • bieżąca kontrola instalacji elektrycznych, urządzeń zabezpieczających i sterujących
 • praca w systemie trzyzmianowym.

 

Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne lub zawodowe kierunkowe
 • znajomość napraw i konserwacji urządzeń produkcyjnych przemysłu spożywczego
 • umiejętność pracy w zespole
 • odpowiedzialność, systematyczność, zdolność samoorganizacji pracy
 • uprawnienia SEP do 1kW
 • posiadanie książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych.

 

Oferujemy:

 • stałą pracę po okresie próbnym
 • opiekę medyczną
 • świadczenia socjalne.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: praca@carletti.pl , podając w tytule nazwę stanowiska.

 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oświadczam iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Carletti Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

Jednocześnie, informujemy że:
1. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody), dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub przeniesienia danych.
2. Administratorem danych osobowych jest Carletti Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (05-800), ul. Gordziałkowskiego 12. Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000143987. Administrator danych osobowych przetwarza je zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych w trakcie rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22(1) §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne dla celów rekrutacji, a po tym czasie mogą być przetwarzane wyłącznie za odrębną zgodą. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
5. Dane kandydatów do pracy przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji odnośnie osób zakwalifikowanych na listę rezerwową, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłej rekrutacji, a następnie niezwłocznie usunięte.